Bod č.13.:

KŘTÚ/1 - Změna zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 5 zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.2 (Aktuální znění zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX