Bod č.36.:

PROP/7 - Prodej pozemků pod řadovými garážemi v ul. Komenského p. č. 1137/141 až 1137/158 a p. č. 1137/163 až 1137/189, vše v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (zápis z jednání)
Příloha č.5 (vyjádření žadatelů)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1172/2014)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 986/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:489 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX