Bod č.38.:

PROP/9 - Prodej pozemků p. č. 437/7 a p. č. 434/2, oba v k. ú. Bušovice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko obce Bušovice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1073/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:491 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX