Bod č.39.:

PROP/10 - Prodej částí pozemků p. č. 8455/1 a p. č. 8456/42, oba v k. ú. Plzeň, a zřízení předkupního práva

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.4 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 1076/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX