Bod č.17.:

KŘTÚ/11 - Změna zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 6 zřizovací listiny SVSMP)
Příloha č.2 (Aktuální zřizovací listina SVSMP ve znění dodatků č. 1 - 5 ze dne 1. 6. 2016)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 259 ze dne 19. 5. 2017 a RMP č. 1051 ze dne 17. 10. 2017)
Příloha č.4 (Informativní zpráva ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:516 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX