Bod č.40.:

PROP+EVID/11 - Prodej nemovitých věcí v k. ú. Javorná na Šumavě

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ)
Příloha č.3 (stanoviska Městyse)
Příloha č.4 (usnesení ZMO P1)
Příloha č.5 (seznam movitého vybavení)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (foto jímky a zákres trubního vedení)
Příloha č.12 (geometrický plán)
Příloha č.13 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.14 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:493 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX