Bod č.28.:

MAJ/8 - Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení vodovodního řadu v k. ú. Skvrňany s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 626/2011)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (modrá mapa)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1065 ze dne 17. 10. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX