Bod č.47.:

FIN/1 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočtových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX