Bod č.24.:

MAJ/4 - Doplnění usnesení ZMP č. 468/2011 ve věci smluvních závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k parc. č. 1512/26, k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 909/2011 a usnesení ZMP č. 468/2011.)
Příloha č.2 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.3 (smlouva o BÚP)
Příloha č.4 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 981/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX