Bod č.29.:

MAJ/9 - Výkup části pozemku parc. č. 160/3, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, z majetku fyzické osoby do vlastnictví města Plzně, a to v souvislosti s majetkovým vypořádáním objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 548/2014)
Příloha č.2 (nabídka města na odkoupení)
Příloha č.3 (sdělení FO)
Příloha č.4 (zápis z jednání)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 4 )
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX