Bod č.7.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 30. 9. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX