Bod č.31.:

PROP/2 - Změna usnesení ZMP č. 634 ze dne 3. 11. 2005 týkající se prodeje bytů a nebytových prostorů v budovách dle „Zásad II prodeje…“ – Rubešova č. or. 21, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti BYT MMP)
Příloha č.2 (Část usnesení RMP č. 1229 ze dne 20. 10. 2005)
Příloha č.3 (Část usnesení ZMP č. 634 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 323 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.4 (LV)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 987 ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX