Bod č.30.:

PROP/1 - Městská soutěž na prodej volné jednotky č. 1203/7 (nebytového prostoru – garáže) v Plzni, Pod Košutkou č. or. 3

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže (Pod Košutkou 3))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:484 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX