Bod č.33.:

PROP/4 - Uzavření smluvního vztahu v souvislosti se stavbami silnic I. třídy - I/26 - ŘSD ČR

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 29. 8. 2017)
Příloha č.8 (Usnesení RMP ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX