Bod č.15.:

KŘTÚ/3 - Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Vinice

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P1 č. 386 ze dne 13. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:514 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX