Bod č.16.:

KŘTÚ/4 - Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Košutka

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P1 č. 387 ze dne 13. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:515 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX