Bod č.18.:

KŘTÚ/12 - Implementace platebních karet - zadání zakázky malého rozsahu jedinému dodavateli

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis ze zasedání VZVZ dne 4.10.2017) (*)
Příloha č.2 (Stanovisko předsedy VZVZ ve věci prověření dle zápisu)
Příloha č.3 (Kalkulace doplnění parkovacích automatů TicketLine PSA7)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:517 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX