Bod č.50.:

KŘTÚ/13 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2017 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2017

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za I. čtvrtletí roku 2017)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za II. čtvrtletí roku 2017)
Příloha č.3 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX