Bod č.20.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost TK Slavia Plzeň, z.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:519 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX