Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 - 2021

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2019 – 2021 )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Usnesení RMP č. 707 ze dne 29.6.2017)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Zásady sestavení rozpočtu m. Plzně pro rok 2018 vč. RV)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Usnesení ZMP č. 20 ze dne 20.2.2017)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 14/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX