Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Usnesení ZMP č. 144 ze dne 20. 4. 2017)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Usnesení ZMO Plzeň 5 č. 36 ze dne 13. 9. 2017)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Aktualizovaný seznam stavebních investičních akcí ostatních správců MMP )
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Aktualizovaný seznam nestavebních investičních akcí )
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 15/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX