Bod č.45.:

EVID/5 - Změna usnesení ZMP č. 361 ze dne 22. 6. 2017 - darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení TJ Sokol Malesice, z.s.)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 599 ze dne 1. 6. 2017)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 361 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1084 ze dne 17. 10. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:498 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX