Bod č.6.:

BEZP/1 - Přijetí dotace z rozpočtu MV ČR na projekt "Plzeň - Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 9 - Malesice"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 58 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX