Bod č.9.:

ÚKEP+ŘEÚ/5 - Žádost o dotaci z operačního programu OP PIK, Služby infrastruktury na projekt „Technologický park DRONET – 1. etapa“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - Obrazová příloha a základní data: Vybudování nového VTP v lokalitě bývalého depa PMDP)
Příloha č.2 (Příloha 2 - EDU smart Plzeň: Koncept podpory technického vzdělávání)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX