Bod č.7.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO P2-Slovany roku 2017

(předkladatel:p.Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX