Bod č.9.:

EAP/2 - Souhrnné rozpočtové opatření č. 11, předběžné rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 11/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX