Bod č.10.:

EAP/3 - Rozpočet MO P2-Slovany na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019-2021

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (obsah)
Příloha č.2 (seznam zkratek)
Příloha č.3 (komentář k návrhu rozpočtu)
Příloha č.4 (tabulková část rozpočtu, SVR)
Příloha č.5 (finanční vztah rozpočtu města a MO)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX