Bod č.18.:

TAJ/4 - Termíny jednání RMO a ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Tabulka s termíny jednání)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX