Bod č.20.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 16. 10. 2017)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 20. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX