Bod č.21.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 5. 9. 2017 do 20. 11. 2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX