Bod č.16.:

SSD/1 - Řešení dopravní situace na podnět občanů v oblasti Petřín

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Žádost občanů)
Příloha č.2 (Návrh doplnění jednosměrných komunikací)
Příloha č.3 (Vyznačení ZÓNY 30)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX