Bod č.8.:

EAP/4 - Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Festival světla BLIK BLIK 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX