Bod č.21.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 21. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 29. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 30. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:94 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX