Bod č.5a.:

PRIM/5 - Souhlas se zpětvzetím žádosti k uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX