Bod č.7b.:

NámK/2 - Podání žádosti o účelovou dotaci z Plzeňského kraje na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Aktuální rozpočtový přehled projektu)
Příloha č.2 (č. 2 – Usnesení ZMP č. 291 ze dne 22. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX