Bod č.19.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2017

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 10-11/2017)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 10-11/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX