Bod č.22.:

TAJ/2 - Informativní zprávy předložené na 21. schůzi ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Příloha č.1 (IZ o managamentu kvality na ÚMO P3 a výsledku certif. auditu ISO 9001:2015) )
Příloha č.2 (Zápis a usnesení z 28. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 30.8.2017)
Příloha č.3 (Zápis a usnesení z 29. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 27.9.2017)
Příloha č.4 (Zápis a usnesení z 26. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 13.9.2017)
Příloha č.5 (Zápis a usnesení z 27. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 11.10.2017)
Příloha č.5
Příloha č.6 (Zápis a usnesení z 30. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 25.10.2017)
Příloha č.7 (Zápis a usnesení z 28. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 8.11.2017)
Příloha č.7
Příloha č.8 (Termíny konání Rad a Zastupitelstev MO 3 v r. 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:95 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX