Bod č.6.:

EK/1 - Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021)
Příloha č.2 (Fondy MO 3)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam investičních akcí na rok 2018)
Příloha č.4 (Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 a komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu v letech 2019 až 2021)
Příloha č.5 (Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 3 v letech 2019 až 2021)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 509/2017 - finanční vztah)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:79 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX