Bod č.7.:

EK/2 - 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 16.MŠ Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Avizo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:80 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX