Bod č.10.:

EK/5 - 33.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017-přijetí neinvest.účelové dotace ze stát.rozpočtu na úhradu výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.10.2017a na přípravnou fázi na volby prezidentaČR v r.2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Příloha č.2 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:83 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX