Bod č.11.:

EK/6 - 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 - ukazatele rozpočtu "transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO 3 č. 68/2017) (*)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 42/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:84 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX