Bod č.12.:

EK/7 - 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 v souvislosti s projektem "Vnitroblok Vojanova 13-15, Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 372/2017)
Příloha č.2 (Průvodní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:85 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX