Bod č.13.:

EK/8 - 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby mateřských školách v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 452/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:86 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX