Bod č.14.:

EK/9 - 37.rozpočtové opatření rozpočtu r.2017-převod fin.prostř.z rozp.MMP do rozp.MO3 v návaznosti na zvýšení rozp.města z cizích daní na zákl.platného finančního vztahu a zapracování příjmu dotace na OSPOD za r.2016 do rozp.města

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 372/2017)
Příloha č.2 (Žádosti o navýšení rozpočtu )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:87 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX