Bod č.16.:

EK/11 - 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekty "Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ul.Terezie Brzkové v Plzni-Skvrňanech"a"Revitalizace vnitrobloku-Čermákova ul."

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Příloha č.2 (Žádost o dotaci z FŽP)
Příloha č.3 (Žádost o dotaci z FŽP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:89 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX