Bod č.17.:

EK/12 - Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí finančního daru)
Příloha č.2 (Návrh darovací smlouvy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:90 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX