Bod č.19.:

TAJ/1 - Změna použití Sociálního fondu ÚMO 3 a schválení Dodatku č. 4 Statutu sociálního fondu ÚMO 3 a Dodatku č. 4 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 4 Statutu sociálního fondu Úřadu městského obvodu Plzeň 3 )
Příloha č.2 (Dodatek č. 4 k Pravidlům používání sociálního fondu pro zaměstnance ÚMO Plzeň 3 a pro uvolněné zastupitele MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (Dodatek č. 4 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Plzeň, Úřadem městského obvodu Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis z jednání zástupce ÚMO Plzeň 3 a Základní odborového svazu státních organů a organizací při ÚMO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:92 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX