Bod č.11.:

EAP/6 - Návrh závazné vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her na území města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1140)
Příloha č.2 (Návrh vyhlášky) (*)
Příloha č.3 (Usnesení Komise pro bezpečnost RMO P2)
Příloha č.4 (Žádost p. Kratochvíla )
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX