Bod č.75.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1.11.2017

(předkladatel:VZVZ)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX