Bod č.15.:

MAI/2 - Polyfunkční dům pro seniory Úslavská ulice – T.G., a.s.

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (snímek z KM)
Příloha č.2 (výpis z KN)
Příloha č.3 (vizualizace)
Příloha č.4 (článek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX